Generalforsamling 2016

Referat fra generalforsamling i Dansk Campingskiklub  lørdag den 27. august 2016  på Enø Camping.

Formanden bød velkommen.

1. Valg af dirigent    Per blev valgt som dirigent og han konstaterede at der var lovligt indkaldt til GF.

2. Formandens beretning (Kurt)  Medlemstallet er faldet, men trods det er aktiviteter og fremmøde steget.  Vi er 24 fremmødte vogne til årsmødet. Det er vist rekord. Skyldes muligvis at  arrangørerne har valgt en populær og god campingplads, som også ligge OK i forhold til  Jyllands medlemmer.

Facebook side er aktiv.  Bill holder liv i hjemmesiden – tak til Bill for det.    Årsmødet 2015 blev holdt i Munkebo på Fyn  Cooling 20116 blev holdt i Videbæk i Jylland.                  Der har i dette år bla været turer til:                Campitello, Tjekkiet, Østrig.  Der blev ‐ til årsmødet i 2015 – nedsat et udvalg, som skulle undersøge mulighederne til  vore jubilæums arrangement i 2017. Udvalget får ordet under punktet ”Budget”.    Formanden takkede arrangørerne (Pia & Per, Tine & Bent) og gav en lille gave, for et fint  arrangement.  Formandens beretning blev godkendt.

3. Regnskabsaflæggelse (se vedlagt)  Regnskabet blev gennemgået af kasseren (Pia).  Der er et overskud på ca.kr.5000.   Der er 33 betalende medlemmer –   (i 2014 var vi 45 betalende, i 2013 også 45 betalende, i 2012 var vi 54 betalende)  Regnskabet blev godkendt.

4. Forslag til budget
Der skal afsættes / aftales et beløb til vores 25 års Jubilæums arrangement i august 2017.  Udvalget havde undersøgt 3 muligheder:  1. Ribehøj Camping. Gourmet ophold, bestående af 2 overnatninger for 2 personer i egen  campingvogn og 3 retters menu. Kr.1500 pr. vogn (2 voksne) excl. Drikkevarer.  2. Kongeå Camping med hel‐aftens arrangement på Kongeå Kro (lige over for  campingpladsen). 7 timers arrangement (3 retters menu, vin + øl ad libitum,  kaffe/the/kage og natmad) ‐ kr.499 pr. person  Plads: 75 kr. pr. voksen, 30 kr. pr. barn under 12 år, kr.35 for strøm, kr.30 pladsgebyr.  Beregnet til ca. kr.1428 (2 voksne) inkl. drikkevarer     3. Enderupskov Camping med mad fra ”Jønnes mad” i festlokale på pladsen.  3 retters menu – kr.290 pr. person. Derudover skal vi leje lokale til kr.2500, eller  benytte gratis festtelt på pladsen.  Plads: 80 kr. pr. voksen, kr.30 pr. barn, kr.30 for strøm, kr.20 pladsgebyr  Beregnet til ca. kr.1200 (2 voksne) excl. Drikkevarer.    4. Enderupskov Camping med mad fra Kongeå Kroen.
Forslag til tilskud fra Klubben: kr.500 pr. vogn.                       Afstemning – alle stemte for.    Der blev summet og Anders lavede beregning – før vi gik til afstemning.  Forslag 1,3 & 4 – ingen stemte for  Forslag 2 – 22 stemte for.    Udvalget som består af Kate & Erik og Kate og John – fortsætter.
5. Behandling af indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag.

6. Valg til bestyrelse 
Sidste år var følgende poster på valg:          Flemming West, medlems nr.287   Bestyrelsesmedlem Tina Crusell, , medlems nr.235   Kassere Pia Clausen, medlems nr.105    Hvilket betyder at følgende poster skal vælges i år:
Formand Kurt Andersen, medlems nr. 374 – blev genvalgt
Webmaster Bill Hussmann, medlems nr.212 ‐ blev genvalgt

7. Valg af suppleant  Suppleant er på valg ‐ Kate Kristensen, medlems nr.182 ‐ blev genvalgt.

8. Valg af revisor  
Revisor er på valg ‐ Hanne Kristensen, medlems nr. 365 ‐  blev genvalgt.

9. Præsentation af planlagte ture for den kommende vinter (2016‐2017)  
Æbletur – d.15‐16 okt. – Femø. Kragenæs Camping. Alice & Stig.   Uge 44 – Neustift. Margit & Gert  
Julefrokost – d.25‐27 nov. På Absalon Camping. Lene & Bjørn.   Uge 4+5 – Chatel i Frankrig. 1200 km. Fra Frøslev grænse.  Ca.1800 DKK pr. uge for  2 voksne med strøm. Judith & Anders.   Uge 7‐8 ‐ Støtten / Salen. Bestil selv plads. Gode faciliteter. Ca.2400 SEK pr. uge  med strøm.   Påske. Trysil – muligvis Judith & Anders. Campingplads tæt på pisten. Stor forskel  på pris afhængig af tidspunkt (marts eller april)    St. Bededag (11‐14 maj 2017) Cooling. Øst for Storebælt. Hanne & Tommy, Finn &  Tina. Enø Camping er bestilt.   25‐27 august 17 – Årsmøde. Vest for Storebælt. Kate & Erik, Kate & John.  Kongeå Camping.   Man er velkommen til at slå flere ture/arrangementer op på hjemmesiden.
10. Eventuelt 
Intet under eventuelt.
Formanden afsluttede mødet med at takke for god ro og orden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.