Generalforsamling 2017

Dansk Camping Skiklub afholdt lørdag den 26. august 2017 sit årsmøde på Foldingbro kro.

Kurt Andersen, formand bød velkommen til årsmødet og gik over til dagsordenen.

Til dirigent blev Per Olsen valgt.

Til referent blev Mette Gammelgaard valgt.

Per takkede for valget og fortsatte med dagsordenen:

 

Ad 1. Formandens beretning.

Kurt Andersen, formand aflagde beretning for året der er gået.

Der har været flere ture i året. Kurt var selv med på turen til Chatel, Frankrig.

Mange ture er annonceret på hjemmesiden, mens andre ture er på egen hånd eller med et par venner. Beretninger fra disse ture er meget velkomne – de kan give inspiration til andre.

Facebook er også blevet brugt meget.

Vi er p.t. 35 medlemmer i klubben. 24 er tilmeldt dette årsmøde, hvilket giver en fremmødeprocent på 68%

Kurt sluttede sin beretning med at takke arrangørerne af årsmødet for det fine arrangement, og overrakte på klubbens vegne en lille erkendtlïghed til det festlige udvalg.

Beretningen blev godkendt.

 

Ad 2. Regnskabsaflæggelse

Pia Clausen talte om det omdelte regnskab. Regnskabet udviste et mindre underskud. Efter besvarelse af spørgsmål til regnskabet, blev det godkendt.

 

Ad. 3. Budgetforslag

Pia havde indregnet en kontingentforhøjelse på kr. 100,00 pr. medlem pr. år i budgetforslaget. Budgettet og den foreslåede forhøjelse blev godkendt. Kontingentet udgør herefter kr.  300,00 pr. år.

 

Ad 4. Valg af bestyrelse

På valg er: Pia Clausen, Tina Crusell og Flemming West. Alle modtager genvalg. Der var ingen modkandidater, og alle blev genvalgt.

 

Ad 5. Valg af kritisk revisor.

Per Olsen blev genvalgt som kritisk revisor.

 

Ad 6. Planlagte ture

Tine Krogh medbragte brochurer fra Chatel, Frankrig, hvis området tiltalte nogen, og de vil arrangere en tur hertil, eller måske bare vil en tur derned.

Peter Thøgersen talte om tur til Idre Fjäll i ugerne 7 og 8. Lene og Bjørn arrangerer julefrokost den 17/11-2017 samme sted som sidste år.

Margit og Gert er i Neustift, Østrig uge 43, mellem jul og nytår samt i påsken. Hvis du vil til Neustift, så bestil selv en plads på campingpladsen.

 

Cooling 2018 i Jylland. Hanne og Peter arrangerer.

 

Årsmøde 2018 på Sjælland. Lene og Bjørn arrangerer.

 

Ad 7. Eventuelt

John Kristensen havde et forslag om kontingentfritagelse det første år for nye medlemmer. Det vil måske give en medlemsfremgang.

Kate Kristensen foreslog, at der blev lavet en stand hos de enkelte campingforhandlere, hvor der er arrangementer. Besøgende kan stille spørgsmål til de fremmødte medlemmer og få udleveret vores folder.

Erik Kragh foreslog, at der blev givet en mindre gave til dem, der skaffer nye medlemmer.

Fælles for de tre gode forslag er desværre at de skulle have været fremsendt til formanden senest 21 dage før afholdelse af generalforsamlingen ifølge vedtægternes § 7, så medlemmerne har ca. et år til at tage stilling til de fremsatte forslag. Hvis de bliver fremsat korrekt.

Årsmødet sluttede kl. 16.10 og festaftenen startede kl. 18.00.

 

For referatet:

Mette Gammelgaard

Regnskab 2017

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.