Kategoriarkiv: Generalforsamling

Generalforsamling 2017

Dansk Camping Skiklub afholdt lørdag den 26. august 2017 sit årsmøde på Foldingbro kro.

Kurt Andersen, formand bød velkommen til årsmødet og gik over til dagsordenen.

Til dirigent blev Per Olsen valgt.

Til referent blev Mette Gammelgaard valgt.

Per takkede for valget og fortsatte med dagsordenen:

 

Ad 1. Formandens beretning.

Kurt Andersen, formand aflagde beretning for året der er gået.

Der har været flere ture i året. Kurt var selv med på turen til Chatel, Frankrig.

Mange ture er annonceret på hjemmesiden, mens andre ture er på egen hånd eller med et par venner. Beretninger fra disse ture er meget velkomne – de kan give inspiration til andre.

Facebook er også blevet brugt meget.

Vi er p.t. 35 medlemmer i klubben. 24 er tilmeldt dette årsmøde, hvilket giver en fremmødeprocent på 68%

Kurt sluttede sin beretning med at takke arrangørerne af årsmødet for det fine arrangement, og overrakte på klubbens vegne en lille erkendtlïghed til det festlige udvalg.

Beretningen blev godkendt.

 

Ad 2. Regnskabsaflæggelse

Pia Clausen talte om det omdelte regnskab. Regnskabet udviste et mindre underskud. Efter besvarelse af spørgsmål til regnskabet, blev det godkendt.

 

Ad. 3. Budgetforslag

Pia havde indregnet en kontingentforhøjelse på kr. 100,00 pr. medlem pr. år i budgetforslaget. Budgettet og den foreslåede forhøjelse blev godkendt. Kontingentet udgør herefter kr.  300,00 pr. år.

 

Ad 4. Valg af bestyrelse

På valg er: Pia Clausen, Tina Crusell og Flemming West. Alle modtager genvalg. Der var ingen modkandidater, og alle blev genvalgt.

 

Ad 5. Valg af kritisk revisor.

Per Olsen blev genvalgt som kritisk revisor.

 

Ad 6. Planlagte ture

Tine Krogh medbragte brochurer fra Chatel, Frankrig, hvis området tiltalte nogen, og de vil arrangere en tur hertil, eller måske bare vil en tur derned.

Peter Thøgersen talte om tur til Idre Fjäll i ugerne 7 og 8. Lene og Bjørn arrangerer julefrokost den 17/11-2017 samme sted som sidste år.

Margit og Gert er i Neustift, Østrig uge 43, mellem jul og nytår samt i påsken. Hvis du vil til Neustift, så bestil selv en plads på campingpladsen.

 

Cooling 2018 i Jylland. Hanne og Peter arrangerer.

 

Årsmøde 2018 på Sjælland. Lene og Bjørn arrangerer.

 

Ad 7. Eventuelt

John Kristensen havde et forslag om kontingentfritagelse det første år for nye medlemmer. Det vil måske give en medlemsfremgang.

Kate Kristensen foreslog, at der blev lavet en stand hos de enkelte campingforhandlere, hvor der er arrangementer. Besøgende kan stille spørgsmål til de fremmødte medlemmer og få udleveret vores folder.

Erik Kragh foreslog, at der blev givet en mindre gave til dem, der skaffer nye medlemmer.

Fælles for de tre gode forslag er desværre at de skulle have været fremsendt til formanden senest 21 dage før afholdelse af generalforsamlingen ifølge vedtægternes § 7, så medlemmerne har ca. et år til at tage stilling til de fremsatte forslag. Hvis de bliver fremsat korrekt.

Årsmødet sluttede kl. 16.10 og festaftenen startede kl. 18.00.

 

For referatet:

Mette Gammelgaard

Regnskab 2017

Generalforsamling 2016

Referat fra generalforsamling i Dansk Campingskiklub  lørdag den 27. august 2016  på Enø Camping.

Formanden bød velkommen.

1. Valg af dirigent    Per blev valgt som dirigent og han konstaterede at der var lovligt indkaldt til GF.

2. Formandens beretning (Kurt)  Medlemstallet er faldet, men trods det er aktiviteter og fremmøde steget.  Vi er 24 fremmødte vogne til årsmødet. Det er vist rekord. Skyldes muligvis at  arrangørerne har valgt en populær og god campingplads, som også ligge OK i forhold til  Jyllands medlemmer.

Facebook side er aktiv.  Bill holder liv i hjemmesiden – tak til Bill for det.    Årsmødet 2015 blev holdt i Munkebo på Fyn  Cooling 20116 blev holdt i Videbæk i Jylland.                  Der har i dette år bla været turer til:                Campitello, Tjekkiet, Østrig.  Der blev ‐ til årsmødet i 2015 – nedsat et udvalg, som skulle undersøge mulighederne til  vore jubilæums arrangement i 2017. Udvalget får ordet under punktet ”Budget”.    Formanden takkede arrangørerne (Pia & Per, Tine & Bent) og gav en lille gave, for et fint  arrangement.  Formandens beretning blev godkendt. Læs videre Generalforsamling 2016

Guideline til arrangør af ture

GUIDE LINES TIL AF COOLING, ÅRSMØDE & TURER 

Der er to faste årlige arrangementer i klub regi:

  • Årsmøde – sidste hele weekend i august
  • Sæsoncooting – St. Bededags ferien Derudover afholdes ofte en julefrokost.

Man er velkommen til at sætte andre turer på hjemmesiden (både med og uden sne) og håbe på at mange har lyst til at deltage.

Arrangementerne skifter imellem Jylland/Fyn & Sjælland.

Dette betyder at Jylland/Fyn altid er vært med årsmødet i ulige år & at Sjælland er vært ved årsmødet i lige år.

Cooling er Jylland vært i lige år og Sjælland i ulige år.

Cooling er fra torsdag eftermiddag/aften til søndag eftermiddag/aften. Årsmødet er fra fredag eftermiddag/aften til søndag eftermiddag/aften.

Det er arrangørerne (som vælges på årsmødet) som bestemmer om arrangementet skal afholdes på en campingplads eller anden samlingsplads.

Deltagere betaler selv camping plads, strøm osv.

Vigtigt at der er et fælleshus, telt eller lign. Hvor medlemmer kan mødes til spisning og anden social hygge.

Arrangører har mulighed for at søge klubbens bestyrelse om et tilskud på max kr.4000 til årsmødet og max kr.2000 til cooling – til en aktivitet eller underholdning.

Dette kunne f.eks. være:

♠ leje af en hoppeborg,
♠ en guidet tur i området,
♠ sejltur i området,
♠tryllekunstner,
♠ et band til underholdning
♠ osv osv

Til årsmødet og Cooling betaler klubben morgenbrød samt en morgenbitter til deltagere søndag morgen.

Arrangører indkøber. Deltagere medbringer selv smør, ost, kaffe, the, service osv. Traditionen er, at man mødes i fælleshus/telt eller samles ved vognene til diverse måltider efter lyst og behov.

Hvis det er muligt, må arrangørerne gerne tilbyde mad den ene aften (bestille mad udefra, indkøbe til fælles madlavning, opstille grille el.lign)

Dette kan skrives i tilmeldes på hjemmesiden, sammen med indbydelsen. Deltagere betaler selv for al mad og drikkevarer.

Selve årsmødet afholdes sidste lørdag i august. Under årsmødet er klubben vært ved en øl/vand. Arrangører af årsmødet står for indkøb.

Invitation / indkaldelse sendes til Webmaster så det kan komme på hjemmeside i god tid, således at tilmeldingsfristen  kan overholdes.